UČENJE VARNICA

UČENJE VARNICA

(Knjiga Kreativne Mudrosti) je jedno iz grupe učenja Apolonskih Svetlosnih Paralelnih Znanja i unutar njih zauzima posebno mesto. Varnice su uzvišeno duhovno učenje koje zahteva znatno izmenjen režim života od svojih sledbenika. Dok je u središtu Učenja Vatre KAMO čovek, u središtu Učenja Varnica središte predstavlja širi društveni sloj ljudi, država, nacija i čovečanstvo.

Kroz duhovne zakone i određene duhovne veštine sledbenici Varnica na relativno lak i bezbedan način stupaju u kontakt sa Stanjem Apsoluta, unutar koga se stiče jasna slika o ljudima, stvarima, događajima, uzročno – posledičnim vezama, lišenih zamagljenosti perspektive sa nivoa fizičkog postojanja. Kroz ovaj nivo ostvaruju se duhovne aktivnosti i zadaci u skladu sa prirodnim zakonima uz direktno delovanje viših intelegencija i sila postojanja.

Sledbenici Varnica imaju različite duhovne nivoe. Prvi nivo je Čuvar Varnica. Na izvestan način to je paralela sa statusom vrlo naprednog praktikanta u Učenju Vatre. Drugi nivo je Svetlosni Gardista. Njena-njegova osnovna odlika je širina poimanja, lekovitost prisustva, kapacitet ratničkog duha.

Svetlosni Gardisti su za svoj rad odgovorni sebi, Znanju i duhovnom učitelju – Velikom Učitelju. Sledbenici Varnica u određenom trenutku svog duhovnog razvoja stupaju u kontakt sa duhovnim učiteljima – svetlosnim bestelesnim inteligencijama. U direktnoj ili indirektnoj formi svi duhovni učitelji su za svoj rad odgovorni Velikom Učitelju. Struktura Varnica je vrlo kompleksna i zahteva uvek aktivne četiri Iskre (Čuvari Varnica ili Gardisti).

U novoj duhovnoj eri koja je nastupila sledbenici Varnica imaju (imaće) istovremeno posmatranje preklapanja više različitih stvarnosti i na običnom, fizičkom nivou postojanja, bez posebnih priprema i meditativnih tehnika. Za one upućenije u temu Apolonskih Znanja, jedna od duhovnih zakonitosti Nove Epohe je da je Učenje Varnica otvoreno za žene (do 2012.te to je bio isključivo red kome su pripadali muškarci) i u skladu sa duhovnim zakonima, izmenjene su osnovne tehnike ovog učenja. Knjiga Varnica je pod potpunom zaštitom i, veoma slično kao i Knjiga Kretanja, sama bira svoje sledbenike.

Postoji aktivni i pasivni uticaj sledbenika Varnica tj. kroz njih deluje Svetlo i upućuje ljude u ispravnom smeru razloga njihovog rođenja u skladu sa božanskim planom, pri čemu štite i okolinu i prostor u kojem se nalaze.

“…I darovi Znanja svima su namenjeni, i onom ko ih ceni, i onom ko ih ne ceni, jer Znanje je Jedno, Veliko, Jedinstveno i Sveopšte. Ono je postojalo, postoji i postojaće. Radost, ljubav, harmoniju i veći kvalitet života ljudima daje. Ka tome je usmereno, tome služi i ljudima. Jer kad mir i ljubav je u tebi, tad sve smisla ima. Duh tvoj Svetlu teži, iz njega je potekao i to je izvor tvoj sa kojeg se napajaš i traješ u večnosti.” (Veliki Učitelj.)