Učenje kamo

“UPOZNAJ SAMOG SEBE, UPOZNAĆEŠ CEO SVET”

natpis sa Apolonskog hrama u Delfima

Ko sam ja? Kakva je moja sudbina? Šta će biti…? Da li….? Kojim putem krenuti?

Izvor Večnosti – Vatra Ljubavi KAMO, može vam pomoći da upoznate sebe i umetnost stvaranja i življenja sopstvene sudbine.

Odgovore na pomenuta, ali i brojna druga pitanja koja vas zanimaju, dobijaju se kroz duhovnu analizu vašeg datuma rođenja (jedinstveni duhovni kod), broja i dana rođenja, imena i prezimena, porodične loze porekla.

Riznica Znanja, pored duhovne dijagnostike, poseduje i tzv.duhovne lekove, metode i načine kako da se zaustave, prepoznaju i umanje sve neprirodnosti i nameti, kroz pokretanje procesa samorazvića, odbrane, duhovne zaštite i širenja ljubavi koja vam donosi radost.

Za one koji aktivnije žele da se bave sopstvenim duhovnim razvojem, preporučujem APOLONSKE DUHOVNE TEHNIKE SAMORAZVIĆA: meditacije iz Učenja KAMO i Ples Anđela. Obe duhovne tehnike dovode do snažne veze i interakcije sa bićem, u kome je sadržana i božanska svrha razloga rođenja.

Meditativne tehnike se praktikuju svakodnevno, u trajanju od 15 minuta do najviše 30 minuta. Osim duhovno energetskog pročišćenja, donose unutrašnji mir, harmoniju, bude radost života i vode put svetla bitisanja i samorazvića.

Najveća dobrobit ostvaruje se meditacijom na sopstvene kvalitete rođenja (mesec i godinu), koji se mogu kombinovati i sa tekućim mesecom i godinom po Znanjima. Uvek se izvode na oficijelnom jeziku Učenja. Za usmerenje na put namenskog razrešavanja određenih pojava, stanja i dešavanja kod pojedinca, duhovni učitelj priprema poseban set meditacija za određeni period i namenu.

Sudbina postoji. Ali postoji i naša spremnost i posvećenost da je menjamo na bolje. Zato preuzmite svoju sudbinu svoje ruke. Iskoristite i aktivirajte vaše rođenjem date potencijale, umanjte vaše mane, i pretvorite ih u saveznika koji će da radi za vas, saznajte šta je vaša misija u ovom životu, iscelite vaše biće, duh, dušu i telo, imajte najbolje za vas i vašu porodicu, vaše najdraže.

Dobro došli na Izvor Večnosti – Vatru Ljubavi

Duhovni Delfi su aktivni!

KAMO

KAMO