UČenje kamo velike sile i kvaliteti duha

IZVOR VEČNOSTI – VATRA LJUBAVI

Učenje KAMO – duhovna nauka o čoveku Veličanstvene Sile Vatra – večno aktivnog duhovnog plamena postojanja i kreacije, počiva na tri osnova principa: samorazviću, odbrani i iscelenju. U središtu ovog Učenja je čovek, a ono ujedno predstavlja i najotvorenije učenje Apolonskih Znanja.

Veličanstvena Sila KAMO sebe definiše:

“Ja nisam iz prošlosti, Ja nisam iz budućnosti.

Ne pripadam niti jednom posebnom prostoru, vremenu ili narodu.

Ja sam visoko profinjeno stanje svesti

do kojeg se stiže upornim hodom u ispravnom smeru.” (KAMO)

Velike Sile i Kvaliteti Duha

Sve što postoji sazdano je od Kvaliteta Duha, kojih ima dvanaest. Svi smo vođeni Svetlom i stvaralačkim, božanskim silama, energijama sveopšteg postojanja, Univerzuma, od kojih je sve postalo: Vatrom, Vodom, Zemljom i Vazduhom. Svaka od Velikih Sila daje po tri Kvaliteta Duha u građu Svetla: centralni, aktivni i ciljni.

KVALITETI DUHA

SILA OFICIJELNI NAZIV SIMBOLIČKI KVALITATIVNI
AEMEA Štap Međuzavisnost
KAMO HOAOH Merkur Snalažljivost
HOROH Feniks Emotivnost
AIMIA Planina Stabilnost
GAMO HIAIH Nevidljivost Ravnoteža
ROLOR Ptica Radost
DIMID Jezero Formativnost
DAMO MOHOM Sudija Zakonitost
DODŽOD Delfin Privlačnost
OAOAO Vetar Pokretljivost
OAMO OAMAO Strela Progresivnost
ĐOIOĐ Čovek Ljubav

Elementi Svetla su: Mudrost, Intuicija, Lepota

Lepotu grade: privlačnost, radost, emotivnost i ljubav.

Intuiciju grade: ravnoteža, zakonitost, progresivnost i snalažljivost.

Mudrost grade: stabilnost, formativnost, pokretljivost i međuzavisnost.

Kvaliteti Svetla su: Kreativna Mudrost, Intelektualna Mudrost, Kreativna Lepota i Pojavna Lepota

Spajanjem Kreativne Mudrosti i Kreativne Lepote dobijamo Stazu Sunca, a spajanjem Intelektualne Mudrosti i Pojavne Lepote Stazu Meseca.

Svetlosni polovi: Sunce i Mesec

Kvaliteta kroz mesece rođenja ima 12 i to su: privlačnost, radost, emotivnost, ljubav, ravnoteža, zakonitost, progresivnost, snalažljivost, stabilnost, formativnost, pokretljivost i međuzavisnost. Može se, uslovno rečeno, naći paralela sa horoskopskim znakovima zapadne, istočne, indijske astrologije.

Postoje simbolički, kvalitativni i oficijelni nazivi na jeziku Znanja.

Meditacije se rade isključivo u saglasnosti sa uputstvima učitelja i izvode se na oficijelnim nazivima. Ne preporučuje se samostalno eksperimentisanje i rad.