Nauka o lepom

Nauka o Lepom

Nauka o Lepom – Učenje Veličanstvenih Sestara Sila: VATRE, VAZDUHA, ZEMLJE I VODE objašnjava učešće sila u sveopštem postojanju, kao i njihovo međusobno prožimanje i manifestaciju u fizičkom svetu realnosti.

Nauka o Lepom je skup visokih etičkih normi i standarda koji predstavlja kodeks ponašanja za pripadnike i duhovne učitelje Apolonskih Svetlosnih Paralelnih Znanja. Ona na praktičan način širi spoznaje o lepoti u nama i u svetu koji nas okružuje sledeći precizno svetlosnu apolonsku nit Lepota = Mudrost = Ljubav = Istina = Svetlo. U novoj eri duhovnosti Nauka o Lepom zauzima sve više prostora i mesta u svakodnevnom i duhovnom životu pojedinaca, nacija, naroda.

Citati iz Nauke o Lepom

O DETETU I ČOVEKU

„POŠTUJ DETE U SEBI I POŠTUJ ČOVEKA U DETETU.

JER KADA SE TA DVA SVETA SRCA SRETNU NOVO SE SVETLO LEPOTE RAĐA.“

Dete u sebi poštuješ kada: želiš i voliš, spreman si da pokušavaš dok ne uspeš, otvoreno pokazuješ emocije, začas se posvađaš ali i pomiriš, živiš u sada, radostan si samo zato što bivaš i postojiš.

Čoveka u detetu poštuješ kada: razumeš njegov mali svet, znaš da si model njegovog uzora, dopuštaš mu da bude neraspoloženo, uvažavaš njegova osećanja, pitaš ga za mišljenje, obraćaš mu se sa uvažavanjem, voliš ga – bez obzira na sve – i to mu pokazuješ!

Mali Čovek i Veliko Dete dva su najlepša sveta u kojima je sačuvana iskra života radosti.

Plava Ruža/KAMO

ZA DUHOVNE TRAGAOCE

PUT U SREDIŠTE SRCA

„SRCE KROZ VATRU ŽIVI, VATROM SE ČISTI I VATROM SE BRANI.“

Postoje tri puta: put u središte Bića, put u središte Srca i put u središte Duše. Prvo idi putem što vodi u središte Bića, jer tako uvećavaš svoje Svetlo. Onda će ti ono lako pokazati put u središte Srca, gde blista tvoja lična, životna vatra. Svetlo i Vatra će ti pomoći da bivaš u prostorima središta Duše, oplemenjujući je za nove aspekte postojanja.

Plava Ruža/KAMO