O RATNICIMA SVETLOSTI

O RATNICIMA SVETLOSTI

Pouke i kazivanja Velikog Učitelja

“Obuzdati sopstvenu volju u delu želja, težnji, namera, emocija…da bi se predao uzvišenom svetlosnom vođstvu deo je duha Ratnika.“

„Ratnik je pre svega ratnik u ratovima koje vodi sam sa sobom i pobeđuje sebe potčinjavajući se uzvišenom vođstvu da bi postao još veličanstvenija verzija sebe samog.“

„Ratnik uvek mudro ćuti. Čak i kada su reči potrebne…on ćuti i pušta da ga Duh Postojanja poveže sa mudrošću tišine…tek nakon toga on progovara. I ta reč uvek kroz svetlo ljubavi istine izrečena treba biti.“

„Vatra Srca Ratnika kroz život vodi i njegova je namera čista. Ko čisto srce nema Ratnik ne može biti.“

„Svetlo i tama uvek će se sukobiti na vetrometini bezvremenog trajanja. Ratnik se ne boji tame jer svetlu služi i zna kako se kroz svetlo upravlja.“

„Ratnik svetla i tužan je i usamljen jer reč njegovog srca daleko vidi. Ali radošću sve pobeđuje i nema čega da se stidi.“

„Duhovne veštine i znanja se stiču, ali je duhovna čistota srca Ratnika – oličena kroz ljubav reči, misli i dela – uvek stvar svesnog izbora. Po tome se Ratnik Svetla razlikuje od drugih – uvek bira čistotu srca ka sebi i drugima.“

„Postoji i još nešto uzvišenije od Ratnika samog –  a to je Ratnica Svetla što vrata tajni otvara. Na zemlji ona je i seljanka i dama, u Duhu je i Orao, i Delfin, i neukrotiva griva Lava i nežni Labud što spava.“

„Posvećenost misiji i cilju deo je Ratnikove životne svrhe. I on nikad ne odustaje, bez obzira na prepreke. One su tu kao deo njegovog razvojnog puta.“

„Ratnik Svetlosti je prelepo strašno biti. Vodio sam Ratnike mnoge i tajne njihove zemaljske znam i odricanja i patnje. I divim se lepoti njihovih bića koja svetle kroz dimenzije paralelnih stvarnosti. Na zemlji, i Ratnik je ipak čovek…to ne smemo zaboraviti.“

„Ratnik Svetlosti je sasvim običan čovek, baš poput tebe koji ovo čitaš. No, za razliku od tebe, koji još možda nisi spreman…njegova posvećenost je potpuna, njegova istrajnost je gvozdena, njegova samodisciplina u duhovnom razvoju besprekorna.“

„Ratnik zna kako i kada da ratuje. U sred bitke ne ide se mislima u daleku budućnost. Ratovanje je i kad primirje traje – nekad je i pasivnost oblik rata. U ratu bez oružja pobede se postižu u duhu, rečima i mislima. Zato, uvek Ljubavlju pobeđuj!“

„Profinjenost svesti mora voditi ka profinjenostima svih vrsta: mišljenja, samogovora, govora, postupaka, ponašanja i poimanja sebe kao jedinke i kao dela celine. Ako u mišljenju nema Svetla, ako u samogovoru nema kritičkih preispitivanja sopstvenih postupaka, ako u govoru nema ljubavi, ako u postupcima nema plemenitosti, ako je poimanje sebe kao jedinke isključeno iz poimanja sebe kao dela neke veće celine – tad ne možemo govoriti o postignutom nivou profinjenosti svesti. Ovo nek vam smernice budu da vaše postojanje pratite.“

„Duhovnost je, pre i iznad svega, pitanje Verovanja u Više Istine dobivene sopstvenim duhovno spoznajnim iskustvom. Biti unutar duhovnosti s nekim, pre i iznad svega je pitanje Poverenja, koje ne može opstati na lažima i prevarama.“