Energije porodične loze

Naša imena imaju energetske vibracije i simboličko značenje, daruju nam povezanost sa Univerzumom, Prirodom i Božanstvima.

Naši preci nam ostavljaju u duhovno energetsko nasleđe svoje duhovne kodove i energetske obrasce. Sve ovo predstavlja naše skriveno korenje. A da bi naše drvo tj.mi sami bili stabilni, zdravi, postojani i uspešni u tome nam umnogome pomaže kada je i naše korenje jako, čvrsto, čisto i snažno.

PROČIŠĆAVANJE ENERGIJA PORODIČNIH LOZA porekla danas sve više dobija na značaju, jer nova duhovna epoha daje nove energije postojanja, nove misaone obrasce i mogućnosti samorealizacije – koje zahtevaju čistu podlogu kao osnov za dosezanje življenja unutar sopstvene božanske svrhe razloga inkarnacije (rađanja).

Osnovno pročišćenje energije porodične loze porekla radi se duhovnom obradom fotografije članova porodice, jer fotografija predstavlja energetski zapis našeg tela.

U zavisnosti od nasleđenog duhovnog koda i načina života ponekad je pored ove osnovne tehnike pročišćenja, potrebno preduzeti i dodatne korektivne radnje koje se rade kroz individualne tretmane ukoliko je osoba nasledila izrazito jak energetski koncept koji se ispoljava kroz sklop mentalno – emocionalnih reakcija i stavova, čije ispoljavanje kroz vreme može rezultirati blokadom određenog životnog polja (neostvarivanje poslovnosti, neostvarivanje braka, potomstva i tome slično) ili pak, aktivacijom bolesti koje joj sudbinski ne pripadaju, ali čije je postojanje vidljivo u auri.

Energetski pečat naše loze sadržan je u prezimenu. A kako s ostalim članovima porodice delimo isto prezime, tako nosimo i akumuliranu energiju  tj. zajedničku karmu naše loze. Stoga u situacijama kada je ta energija jako zaprljana, teška ili opterećena različitim neprirodnostima primenjujemo i pročišćenje energije prezimena kao snažnog energetskog nosioca. U najdrastičnijim slučajevima, kada je i sama simbolika prezimena opterećujuća, savetujem da se prezime promeni. (npr.Olujić, Raspetović, Bunt, Stradalić, Zaklan, Zlokolica, Mraković, itd.).

Na našim prostorima skoro je uobičajeno da žena prilikom udaje preuzima muževljevo prezime. Tim činom ona oslabljuje uticaj njene nasleđene porodične energije, ali i preuzima karmu porodične loze osobe sa kojom je ušla u zajednicu – brak. Tako na primer, ako muževljeva familija ima lošu genetiku, zdravlje, socijalni život, moralni kodeks, onda će i ona igrom sudbine primiti tu energiju na sebe. Proces energetskog prilagođavanja traje od jedne do pet godina, i zna biti veoma turbulentan, ukoliko se “spajaju” dve osobe čija su energetska nasleđa drastično suprotna. U ovom slučaju od pomoći je pre sklapanja braka i preuzimanja prezimena, obaviti energetsko pročišćenje i harmonizaciju.