VATRA – najmoćniji simbol života – JE SREDIŠTE DOMA

Vatra, dar božanskih sila ljudskom rodu, je stvorila ognjište. Da bi se vatra na njemu očuvala, čovek je posle oko njega napravio kuću. Zato Vatra predstavlja energetsko vitalno srce doma.

Ta iskonska metafizička energija vatre ognjišta pulsira i danas… ona budi u nama onu želju da imamo svoj kutak, naš lični, intimni prostor, naš hram, našu najjaču unutrašnju tačku oslonca, mesto za okupljanje porodice i odabrana druženja.

Bilo da imate sopstveni dom ili isti pravite u zakupljenom prostoru, poželjno je da se energija Vatre oseti u njegovom energetskom središtu (obratite pažnju da energetsko središte veoma često nije fizičko središte prostora) ili istočnom delu: bilo da je u pitanju kamin, upaljene sveće, slika vatre, motiv izlaska Sunca…

Životna svakodnevnica često nameće potrebu za tzv.logičkim razmišljanjem jer je neki stan: bliži, praktičniji, jeftiniji… ipak, duhovna energija ukazuje da se klonite takvih logično – praktičnih poteza ukoliko oni podrazumevaju dogovore i pregovore sa osobama koje ka vama nemaju neutralnu ili blagonaklonu energiju.  Ukoliko pratite put srca – rešenje će se uvek pronaći.

Vaš dom je i duhovno energetsko središte vaše lične životne vatre. Zato ako osetite da ste bezvoljni, umorni, skloni nelepim optužujućim mislima ka sebi i drugima – pogledajte vaš dom. Gde u njemu vidite bezvoljnost i umor, gde vidite svetlo, gde tamu? Očistite, počistite, raspremite, poklonite ili uklonite suvišno, prastaro, neodgovarajuće, opterećujuće….

Rastvorite širom sve prozore i vrata (ne bojte se čuvenog balkanskog fenomena – neće vas “ubiti promaja”), pozdravite Vazduh, osetite njegov vetar kako struji  oko vas i kroz vaš dom, zahvalite mu na čistoći i svežini koju unosi.

Ukoliko ste u životnoj fazi da od podstanarskog stana želite napravit dom – tad ćete svakako prema mogućnostima birati novi ili polovni nameštaj. Koji god da je u pitanju, opet neka vas u odabiru vodi srce – šta osetite kad vidite taj komad nameštaja, šta kada ga dodirnete, koje emocije u vama budi? Kada postane vaš, primenite neki od rituala očišćenja, kako bi se rasterale ustajale energije… a nameštaj i prostor dobili vaš lični energetski pečat Ljubavi Vatre.

“I Vatra moja tvoj Dom neka greje, Srce tvoje mome da se smeje.
I carstvo tišine neka ga krasi, i radost i pesma i srećni uzdasi.
Toplina Doma mir ti pruža, Vatra te vodi, štiti te Ruža.”KAMO

WithSpiritualLoveFlame,
RAMONA.