APOLONSKA ZNANJA

APOLONSKA SVETLOSNA PARALELNA ZNANJA

Apolonska Svetlosna Paralelna Znanja nas uče kako da otvorimo i slijedimo put ljubavi unutar nas, kroz koji uvećavamo sopstvene snage i umanjujemo slabosti. Čuveni natpis iz apolonskog hrama u Delfima “Upoznaj samog sebe i upoznaćeš celi svet” suštinski govori o darovima Znanja, unutar kojih je ljudima, od strane uzvišenih svetlosnih inteligencija dato da prepoznaju i izbegnu sudbinske zamke koje su sadržane u datumu rođenja (od Svetla dati kvaliteti rođenjem), na način koji doprinosi razvoju ličnih i profesionalnih potencijala, samopomoći i pomoći ljudima.

Grupi Apolonskih Svetlosnih Paralelnih Znanja pripadaju: Učenje KAMO – duhovna nauka o čoveku Veličanstvene Sile Vatra, Nauka o Lepom – Učenje Veličanstvenih Sestara Sila, Knjiga Kreativne Mudrosti – Varnice i Živo Znanje – Knjiga Kretanja (Knjiga Promena). Znanja se međusobno prožimaju i dopunjuju, te su prilagođena za različite nivoe svesti.

Granica između nas i sveta koji nas okružuje je naš nivo svesti. Apolonske duhovne tehnike samorazvića koje se daju kroz Učenje KAMO, nam pomažu da na bezbedan način razvijamo nivo svesti, harmonizujemo odnose sa okruženjem, podstaknemo ostvarenje željenih ličnih, profesionalnih, emotivnih i drugih ciljeva.

Učenje KAMO – duhovna nauka o čoveku Veličanstvene Sile Vatra je najšire otvoreno za ljudski rod, dok su ostala Znanja većinom namenjena onima koji se profesionalno bave duhovnošću Apolonskih Znanja.