RASKRSNICE VATRENIH PUTEVA

 • RASKRSNICE VATRENIH PUTEVA RASKRSNICE VATRENIH PUTEVA RASKRSNICE VATRENIH PUTEVA RASKRSNICE VATRENIH PUTEVA

  Prema Apolonskim Svetlosnima Paralelnim Znanjima smena godina odvija se od 7. do 13. jula. Kroz celu sedmicu ustoličuju se energije pripadajućih dana, brojeva, kvaliteta duha i duhovnih zakona dopunjenih zakonima nove epohe. Dolazeća godina je godina Zlatne Apolonske Strele. Veličanstvena sila KAMO – Vatra, kroz svoje Učitelje i Decu, objavljuje pred svaku smenu godina poruku i smernice ljudskom rodu – svojoj deci. Pored godišnje poruke, po prvi put dobijena je i poruka za celi naredni period koji čini 12 godina. U tome i odsjaj i naglašenost apolonske godine u svoj svojoj veličanstvenosti.

  S ljubavlju svima,
  Omoromano & Omoromana

  RASKRSNICE VATRENIH PUTEVA

  Godina apolonska prepuna previranja i sukoba će biti. Kako kod pojedinca na unutrašnjem, ličnom planu, tako i kod porodica, nacija, država...Nove vrednosti ustoličene duhovnosti kroz novu epohu koja je nastupila vatrenim putem i nadalje će ka pojedincu ići, jer sve se kroz čoveka odvija.

  U vremenu koje dolazi sve više će se shvatati, razumevati i prihvatati da duhovnost je jedna, zajednička svima, a da nasuprot tome postoji mnoštvo religija. Sve što nije u skladu sa duhovnim zakonima i energijom poravnanja muško ženskog principa polaritetnosti, polako će se od svog centra udaljavati. Sunce i Mesec zajedno će ponosno tokom cele apolonske godine na Nebu Duhovnom sijati i Zvezda moja kroz njih će se iskazati i promeniti. Za one koji znaju predano će raditi na promeni duhovnog koda što sudbinu kroji i njima na svim poljima napredak sledi. Za one što ne znaju, a u sebi tajnu rajskog ružinog vrta i pripadajućeg mu stepeništa nose, putevi će se novi otvarati i znakovi očigledni na njima davati.

  U porodicama velika preslaganja slede. Formalni autoriteti dosadašnji časkom će da izblede, a stvarne vođe porodica postajaće uistinu najjači duhovni poklonici, tj. oni koji najveću duhovnu snagu imaju.

  Na svetskom planu nastaviće se zaoštravanje dvaju dominantno suprotnih politika. Sunce na istoku izlazi i visoko se na nebu propinje. S tog istoka doći se svetu prikaz sasvim nove moguće svetske ekonomije, koja velike potencijale i privredni oporavak planete Zemlje se kroz nju pokrenuti može.

  Svetski lideri sjajnoj zvezdi istoka će se okrenuti. To, nažalost, nije puno jedinstvo oko opstanka planete Zemlje, ali predstavlja dobar putokaz kojim čovečanstvo može krenuti u novi razvoj: duhovni, ekonomski, privredni.

  Otvoriće se nova svetska žarišta i umetno stvoreni virusi Planetom će harati. Zato čisti duhovno budite, to je jedini način na koji se čovek današnjice može odbraniti.

  Produhovljeni oblik socijalizma će se polako kroz nekoliko vrata ’uglednih’ i ’neuglednih’ zemalja kroz politiku tih država vratiti. Nove tehnologije ljudima dostupne će biti i pred tim celi svetski karteli ujedinjeni zajedno ne mogu baš ništa uraditi. Promene na kursnim listama i tržištu valuta posledično će da uslede prateći verno zvezde koje sijaju i zvezde koje blede.

  Klimatske prilike zaoštrenije će biti, kroz rešeto prirode svaka veličanstvena sila će progovoriti. Godina velikih previranja, velikih potencijala za umetnost, muziku, alternativu i visoku duhovnost. Ali isto tako i godina velikih sunovrata neodrživih vrednosti, licemerja i očigledne gluposti....sukobi i konflikti na svim poljima slede. Samo ko apolonsku strelu prati znaće sebe kroz njih ka Svetlu da izvede. I baš svako dete moje sebe upitaće iznova i iznova, svakog dana: ko sam ja, koja je moja svetla strana, kojim životnim putem da idem, zašto sam rođen-a? A ako mene pitaju ja uvek iznova reći ću: Dete moje, rođeno si da iskusiš šta je ljubav, razumevanje i harmonija. U odnosu na to, pogledaj gde si sad i tad znaćeš šta ti dalje valja činiti, kojom hranom telo hraniti, kojom mišlju i emocijama duh svoj i misli napajati.

  S ljubavlju,
  KAMO

  Poruka za naredni period

  Tehnologija svesti i zaboravljene pradavne duhovne veštine i umeća ljudskom rodu sve manje će strana biti. Duhovni sluh i duhovno oko kod mnogih će se ljudi otvoriti. Kod onih koji stasali su za novi nivo svesti drugi svetovi, sem ljudskog, dostupni će biti. U tim svetovima različitih formi ima i važno je zato dobro se zaštiti i uvek znati s kim i kako komunicirati. Viši svetovi od ljudskog, anđeoski i drugi dobronamerni, o ljudima će uvek brinuti, sve više dece moje međ vama svoje će lične anđele čuvare čuti, videti i osetiti. Oni kojima se poput anđela lep lik pojavi pod imenom Ruža Plava, znaće kome se javiti i šta učiniti. Samo Ruža koja u Vatri lik svoj ne menja, autentičan je lik, anđeoski, pravi. Više vođstvo ljudi će pojačano osećati kroz snove, intuiciju, znakove, predskazanja....iste lekcije životne će se ponavljati dok se čovek ne nauči ego i intelekt zauzdati a intuiciju pažljivo negovati. Objedinjenje kreativno-intuitivne i intelektualne svojine činiće mudrog pojedinca. Od svetla date forme u vatri će uvek da postoje, a vatra u tebi, ti u njoj, i tako redom, dok ne dođeš do onog dela gde u tebi, poput pupoljka cveta, uzvišena Mudrost, Intuicija i Lepota.

  Kroz novi period nove će se tehnologije obznaniti i primeniti. Ljudskije, humanije ka ljudima i zemlji one će biti. Nova će se svest kod ljudi izroditi. Pupoljak ruže crvene će procvati i svako će njegov miris osetiti i mirisu se odazvati. Ono što danas mnogi su ili retki, to svi će postati. Istinite priče o poreklu svom setiće se ljudski rod i tad započeće hod u novom smeru, lišenom iluzija. Dug je to put izazova pun...setite se sebe, da mnogo više ste od tela i koja je vaša suština.

  O biću će se sve više govoriti i razlika između duše i bića sve očiglednija će postajati. Religije će se i nadalje održavati jer su duboko ukorenjene i kroz prizmu energije straha svoj uticaj zadržavaju. No, sve više ljudi će sebe van sebe pronalaziti, nadrastajući religije u kojima su rođeni i u kojima žive. Za one naprednije, što stazom bića već uveliko kroče, sposobnosti uvida, samoiscelenja i iscelenja sve više će se obznanjivati. Lažnih proroka svet se treba čuvati.

  Beli tigar novu će ekonomiju svetsku pokrenuti i reč njegova u snazi će rasti. Mudre će odluke on donositi i Planetu od ludila raznih sačuvati. Sjajna zvezda zemlje na istoku na podnevnom nebu sija. Crveni se trg vrha sveta i njemu je ruža najmilija. Klima na planeti sve oštrija i čudnovatija u svojim smenama nepredvidivim će biti. Bure, oluje, poplave, suše zemlju će pročistiti...jer tek pred silom prirode ljudi nauče sebe se setiti. Nakon perioda bure zemlja će se za nove useve spremiti. Oni što još spremni nisu tok nove duhovne evolucije pratiti, naglo će iz postojećih inkarnacija odlaziti i za nove naredne se spremati.

  Politike država sve oštrije i nehumanije prema podancima će biti. Još neka nova ropstva će se ljudima nametati. Balkan će se i nadalje tresti. Krv nesmirena u njemu kulja. Tu razborit, mudar i dosledan biti malo će kome uspeti. Objedinjeni mudrošću pojedinci svojim primerom kroz reči ljubavi ljudskom rodu staze rešenja će ponuditi i na tom putu sebe će upoznavati.

  S ljubavlju,
  KAMO

Kontakt Forma
* Obavezna polja