AMULETI, ZAŠTITE I SNAGA BOŽANSKE VATRE U ZAPISIMA

  • AMULETI, ZAŠTITE I SNAGA BOŽANSKE VATRE U ZAPISIMA

    Ovo su posebno duhovno stručni metodi kojima se pomaže pojedincu, porodici kroz duhovnu zaštićenost, zdravlje, poslovnost, ljubav. Imajući duhovne zaštite umanjujemo sve što je loše u nama, a uvećavamo sve što je božansko, poštujući prirodne i druge zakonitosti. Najpribližnije objašnjenje: kao što antivirusni program deluje u kompjuterima, tako i pomenute duhovne zaštite deluju na celokupno naše biće, dušu, telo i usmeravaju nas na ispravnu, svetlu božansku stazu. Najbolje je poručiti ih isključivo lično.

Kontakt Forma
* Obavezna polja